logogold

SVETI
MANASTIR
SPILJA
(Pećina)

design1

ПОЧЕТНА

ПОВРШИНА

ИСТОРИЈА

МАНАСТИР

СЛИКАРСТВО

ХРАМ

ТЕМПЛОН АЛТАР

РЕЛИЦС

КАПИТАЛ

 

signwhite

 

КОНТАКТ

ЈЕЗИЦИ

 

signwhite

 

© Copyright :

SVETI MANASTIR

SPILJA (Pećina)

 

signblack

SVETI MANASTIR
PREOBRAŽENJA SPASIOCA
VRANGJANA

nalazi se preko puta sela Vrangjana i u skladu s natpisom, glavni hram je dovršen 11. jula godine 1655. uz pomoć doprinosa Partenija Jeromonaha. Rekonstruisan je 1797. god. uz pomoć doprinosa, o trošku Svetog Radovisdija Kalinikosa – bivšeg arhijerea i igumena Gospodina Hristofora. Za vreme turske vladavine, Manastir je davao miraz za 5 siromašnih devojaka, plaćao učitelja u selu, davao parcele u cilju rekonstrukcije Hrama Svetog Dimitrija i osnovne škole a naselje Gribiana je izgrađeno na parceli Manastira. Veliki broj boraca u istoriji je našao utočište pod okriljem zidova Manastira a Karejskakis, Kacandonis i Bukuvalei, su ga koristili kao bazu. Takođe, u Manastiru je našlo utočište 54 progonjenih Suljotisa čiji je dolazak u Pargu bio olakšan uz pomoć Manastira. Dana 18. 12. 1862., 17 poturčenih Albanaca su upali kroz prozor u Manastir i zaklali 6 monaha, starešinu Konstantina i Sveštenika sela Atanasija. Putem Kraljevskog Ukaza od 29. januara 1907. (Službeni Glasnik br. 19 od 29. 01. 1907.), potpao je pod nadležnost Manastira Spilja kao Metohija. Tu se čuvaju Svete mošti Svetaca Panteleimona, Trifona, Averikija i Jakova Persidskog.

vragiana

Slavi 6. avgusta.

signblack