logogold

SVETI
MANASTIR
SPILJA
(Pećina)

design1

ПОЧЕТНА

ПОВРШИНА

ИСТОРИЈА

МАНАСТИР

СЛИКАРСТВО

ХРАМ

ТЕМПЛОН АЛТАР

РЕЛИЦС

КАПИТАЛ

 

signwhite

 

КОНТАКТ

ЈЕЗИЦИ

 

signwhite

 

© Copyright :

SVETI MANASTIR

SPILJA (Pećina)

 

МАНАСТИР

signblack

MANASTIR IMA DVA
GLAVNA HRAMA.
PRVOIZGRAĐENI JE MANJI,
SLAVI USPENJE PRESVETE
BOGORODICE A VEĆI SLAVI
NA DAN ŽIVONOSNOG ISOČNIKA

južno od hramova, nalazi se popločana avlija sa dve česme a okruženi su kompleksima ćelija sazidanim na steni i taj način odaju utisak tvrđave. Najstarija ćelija je južna - nedavno restauirana, posvećena manastiru od strane hodočasnice Vasiliki Kokoraku iz Karvasara (1847.). Manji hram je prvo sa čime se susreće hodočasnik prolazeći kroz južnu kapiju i predstavlja elegantnu trobrodnu građevinu svetogorskog tipa – inače rasprostranjenog u rejonu. Spoljne razmere hrama su 4,80 x 6,30 i visine je 4,85 metara. Pokriven je interesantnim sistemom kupola a konkretno sa dva luka severno i južno koji se spajaju u luk u obliku strele i jednom centralnom kupolom koja pripada delu bočnih brodova, snažno zakrivljenom u luk, širi se spolja i ima duplu nadstrešnicu. Brodovi hrama u unutrašnjosti su trodupli, prozori su mali ali i malobrojni a krov, inače u vidu ploče, kao i zidovi, su sazdani od domaćeg izrezbarenog kamena i tako prepliću tradicionalni milje hramova oblasti Pindos kao što je slučaj i u velikom Hramu Manastira. U istom arhitektnoskom stilu koji je nazvan tip manastira Pindos-a ili tip Karaiskaki (u skladu sa karakterističnim primerom), izgrađen je i veliki broj glavnih hramova Argithee i Agrafa od kojih su najbliži oni u manastirima Vlasiu, Katusiu (u Anthiro) i Petrohoria a uz manje izmene, tu su i oni u manastirima Siamu (Oksia), Mezilu (u Drosato) i Kosti. Taj arhitektonski stil, ekonomičniji od četvorobrodnog, pokriva potrebe manjih glavnih hramova i pruža bogato razgranate unutrašnje površine u cilju razvitka, u osnovnim načelima, klasičnog programa zasvođenog svetogorskog tipa. Za Hram Uspenja Svete Bogorodice ne postoji tačna hronologija, natpisa nema, međutim, njegovi građevinski elementi nam govore, podudarajući se međusobno, da je izgrađen sredinom 17. veka, najverovatnije oko 1667. godine koja se navodi i u Ukazu.

signblack

signwhite

СЛИКЕ

signwhite