logogold

SVETI
MANASTIR
SPILJA
(Pećina)

design1

ПОЧЕТНА

OBLAST

ИСТОРИЈА

МАНАСТИР

СЛИКАРСТВО

ХРАМ

ТЕМПЛОН АЛТАР

РЕЛИЦС

КАПИТАЛ

 

signwhite

 

КОНТАКТ

ЈЕЗИЦИ

 

signwhite

 

© Copyright :

SVETI MANASTIR

SPILJA (Pećina)

 

OBLAST

signblack

ARGITHEA PREDSTAVLJA
NAJZAPADNIJI
DEO OBLASTI
AGRAFA

nalazi se u planinskom kompleksu s južne strane planine Pindos koja se prostire dolinom reke Ahelonas ispod venca Delidim, jugoistočno od venca Vucikaki koji se bogato širi ka kompleksu planina Pindosa a severoistočno i severozapadno je okružena vrhovima Timpanos i Karavula koji zaokružuju geografsku granicu ovog predela. Danas, ova oblast upravno pripada oblasti Kardice i nadležnost je podeljena između Opštine Argithea i opštinskih odseka Anthiro, Argithea, Ellinika, Therino, Kalikomi Karia, Mesovuni, Petroto i Opštine Ahelou sa opštisnkim odsecima Argiri, Vragkiana, Katafilli, Marathos i sa Mesnom Zajednicom Athamanon sa lokalnim mesnim zajednicama Vlasi, Kumpuriana, Leontito, Petrilo, Petrohori, Stefaniada i Funtoto. Sva naselja su uklesana u strme obronke planinskog kompleksa čiji razbacani goli vrhovi nagrađuju posetioca magičnim pejzažom. Timpanos i preko puta nje Karava, sa 2.184 m visine, vladaju severoistočnom kapijom oblasti a Malia (1970 m visine), Mirmitzala, Skafida, Gavel, Kokino Stefani i Simantro, uzdižu se u nebesa, izazivajući strahopoštovanje. Među strmim obroncima, planinske vode dubinski presecaju zemljište stvarajući na taj način klisure čije strane povezuju kameni mostovi – arhitektonski spomenici nekog davnog doba. Istorijske činjenice nam govore da je predeo bio naseljen još od klasičnog doba pa sve do kasnog helenističkog, na šta ukazuju i ostaci tvrđava, grobnica, kuća i nalazišta uopšte. U toku ranog vizantijskog perioda javljaju se prva svedočenja o ovoj oblasti i o naseljima iste međutim, može se pretpostaviti i to sa velikom sigurnošću, da je Argithea nastavila svoje istorijsko prisustvo, naravno, uvek u senci istorijskih preokreta koji su u većini slučajeva bili izrok da iste oblasti opuste u potpunosti ali i da se ponovo izgrade. Činjenica da se većina od njenih naselja javlja u prvom otomanskom popisu 1454. – 1455. i da imaju razvijenu poljoprivredu i stočarstvo kao i da od njih Turci ubiraju značajne poreze, govori u prilog navedene hipoteze. Putem poznatog Sporazuma Tamase (Anavra – Kardica) sklopljenog 1526. godine a čiji originalni tekst nije nikada pronađen, definiše se autonomnost oblasti i ograničavaju prava osvajača nad istom. Period turske vladavine je obeležen borbom za nezavisnost i autonomiju oblasti zahvaljujući armatolima, grčkim ¸¸hajducima¸¸ iz Agrafa. U tim borbama, istakao se veliki broj ratnika iz ove oblasti, ratnika koji su svojim primerom ponovno ulili nadu za definitivno oslobađanje koje je i došlo 1881. godine. Zakonom iz 1882. uvodi se grčko zakonodavstvo u novooslobođene krajeve ( i u Argitheu ) a odredbom br. 126 iz 1883., oblast Argithea postaje autonomna Opština 2. reda sa prestonicom Kuburiana i 4.888 stanovnika.

signblack

signwhite

СЛИКЕ

signwhite