logogold

SVETI
MANASTIR
SPILJA
(Pećina)

design1

ПОЧЕТНА

ПОВРШИНА

ИСТОРИЈА

МАНАСТИР

СЛИКАРСТВО

ХРАМ

ТЕМПЛОН АЛТАР

РЕЛИЦС

КАПИТАЛ

 

signwhite

 

КОНТАКТ

ЈЕЗИЦИ

 

signwhite

 

© Copyright :

SVETI MANASTIR

SPILJA (Pećina)

 

signblack

SVETI MANASTIR
ROĐENJA BOGORODICE
PETRILA

nalazi se u naselju Kaburaika sela Petrilo na visini od 1400 metara. Ne postoje pisani dokazi o njegovom osnivanju. Današnji glavni hram, sa jednobrodskom bazilikom u obliku krsta – svetogorskog tipa, predstavlja zdanje koje datira iz 1850. godine a oslikan je freskama 1851. godine. Međutim, Manastir je postojao i pre toga. Sačuvane su poslanice učitelja Jeromonaha Anastasija Gordija sačinjene «u Manastiru Petrila» godine 1713. a takođe postoje i svetočenja o dolasku Svetog Kosme Etolskog. S vremena na vreme, manastir je korišćen i kao štab Bukuvalja, Kareiskakisa i drugih vojskovođa Agrafa. U periodu procvata, primetne su bile i društvene aktivnosti a kao vrhunski primer navodimo osnivanje i rad škole (uz novčanu podršku manastira) u kojoj su se svakodnevno držali časovi. Danas je sačuvano i jedno krilo ćelija – zdanje iz 1907. godine. Putem Kraljevskog Ukaza od 29. 01. 1907. (Službeni Glasnik br. 19), Manastir biva pripojen kao metohija Manastiru Spilja koji je poznat i pod imenom Manastir Svetog Haralamba zbog delova Svetih mošti Sveca koje se tu čuvaju.

petrilo

Slavi 8. septembra.

signblack