logogold

SVETI
MANASTIR
SPILJA
(Pećina)

design1

ПОЧЕТНА

ПОВРШИНА

ИСТОРИЈА

МАНАСТИР

СЛИКАРСТВО

ХРАМ

ТЕМПЛОН АЛТАР

РЕЛИЦС

КАПИТАЛ

 

signwhite

 

КОНТАКТ

ЈЕЗИЦИ

 

signwhite

 

© Copyright :

SVETI MANASTIR

SPILJA (Pećina)

 

signblack

SVETI MANASTIR
ROĐENJA BOGORODICE
MESOVUNIU

sagrađen je u oblasti usađenoj jelkama iznad sela Mesovuni. Lokalna tradicija povezuje osnivanje Manastira sa pronalaskom jedne male ikone Bogorodice na medenom kedru koji postoji i dan danas i čije su grane povijene ka hramu kao da mu se klanjaju. Dašanji glavni hram, jednobrodski, sa bazilikom u obliku krsta svetogorskog tipa, izgrađen je 1904. godine na ruševinama starog glavnog hrama koji je bio izgrađen u istom ritmu. U novom glavnom hramu postavljen je ikonostas starog hrama koji datira iz 1618. godine. U periodu procvata Manastir Mesovuni je plaćao učitelja u selu a bio je predvodnik i u teškim trenucima kroz koje su prolazili stanovnici Mesovunija. Putem Kraljevskog Ukaza od 29. januara 1907. godine (Službeni Glasnik br. 19 od 29. 01. 1907.) pripojen je Manastiru Spilja kao Metohija istog.

mesovouni

Slavi 8. septembra.

signblack