logogold

SVETI
MANASTIR
SPILJA
(Pećina)

design1

ПОЧЕТНА

ПОВРШИНА

ИСТОРИЈА

МАНАСТИР

СЛИКАРСТВО

ХРАМ

ТЕМПЛОН АЛТАР

РЕЛИЦС

КАПИТАЛ

 

signwhite

 

КОНТАКТ

ЈЕЗИЦИ

 

signwhite

 

© Copyright :

SVETI MANASTIR

SPILJA (Pećina)

 

signblack

SVETI MANASTIR
ROĐENJA BOGORODICE
KOSTI

nalazi se na samoj granici oblasti Kuburiana i Stefanida. U skladu sa tradicijom, dva brata, Kosta i Dimitrije su tu čobanovali. Kosta je ugledao svetlost na mestu gde se danas nalazi Manastir, nasuprot njegovom bratu koji ništa nije video. Tako je odlučio da ode na mesto sa kojeg je dolazila svetlost. Kada je stigao, našao je na jednom drvetu ikonu rođenja Bogorodice ispred koje je gorelo kandilo. Tako se Kosta odlučio da podeli ovce sa bratom, proda svoj deo i izgradi Manastir u slavu Bogorodice. Po njemu je i manastir dobio ime. Danas je sačuvan samo glavni hram koji spada u arhitektonski stil jednobrodske bazilike sa kupolom, svetogorskog tipa a ima i drvenu baziliku, kasnije izgrađenu. Oslikavanje fresaka je završeno 30. 12. 1759. uz pomoć priloga sveblaženog Jeromonaha Danila, Jeromonaha Teoktista, monaha Partenija, arhiereja sveblaženog Fanarija i Neohoria Makarija. Opremljen je izrezbarenim i pozlaćenim ikonostasom. U skladu sa Kraljevskim Ukazom od 29. 01. 1907. biva pripojen Manastiru Spilja.

kosti

Slavi 8. septembra

signblack