logogold

SVETI
MANASTIR
SPILJA
(Pećina)

design1

ПОЧЕТНА

ПОВРШИНА

ИСТОРИЈА

МАНАСТИР

СЛИКАРСТВО

ХРАМ

ТЕМПЛОН АЛТАР

РЕЛИЦС

КАПИТАЛ

 

signwhite

 

КОНТАКТ

ЈЕЗИЦИ

 

signwhite

 

© Copyright :

SVETI MANASTIR

SPILJA (Pećina)

 

signblack

SVETI MANASTIR
ROĐENJA BOGORODICE
KATUSIU

izgrađen je na nadmorskoj visini od 1.200 metara u naselju Metamorfosi (Katusi) u Anthira. Legenda povezuje izgradnju manastira sa čudom Bogorodice koja je ukazala na postojanje stene ispred Manastira ispod koje je nađen novac neophodan za dovršavanje radova. Glavni hram Manastira, zdanje iz 17. veka je arhitektonskog stila jednobrodne ukrštene linije svetogorskog tipa. Oslikan je godine 1663 a ikonostas je postavljen godine 1661. Bazilika je postavljena naknadno – 1784. godine. Iznad Bazilike je izgrađen oltar Manastira i pored njega nalaze se dve crkvice Svetih Besrebnika (desno) i Arhanđela (levo) naspram polukružne kupole. I taj manastir je nekada pružao utočište borcima za oslobođenje. Kraljevskim Ukazom od 20. januara 1907. pripojen je Manastiru Spilja kao Metohija istog.

katousi

Slavi 8. septembra

signblack