logogold

SVETI
MANASTIR
SPILJA
(Pećina)

design1

ПОЧЕТНА

ПОВРШИНА

ИСТОРИЈА

МАНАСТИР

СЛИКАРСТВО

ХРАМ

ТЕМПЛОН АЛТАР

РЕЛИЦС

КАПИТАЛ

 

signwhite

 

КОНТАКТ

ЈЕЗИЦИ

 

signwhite

 

© Copyright :

SVETI MANASTIR

SPILJA (Pećina)

 

signblack

SVETI MANASTIR
ROĐENJA BOGORODICE
VLASIU

nalazi se na obroncima planine Karava u blizini sela Vlasi. Izgrađen je na početku 17. veka od strane Vlaha Georgija i njegovog sina Konstantina, potomaka poznate porodice Sudžiarida čiji su članovi bili visoki oficiri Moldovlahije i Patrijaršije. U skladu sa tradicijom, manastir su izgradili u znak zahvalnosti jer su bili spašeni od razbojnika. Dobio je zvanje stavropigalnog sa tri patrijaršijska sigila (Ukaza) Ekumenskih Patrijaršija Ćirila II (godine 1659.), Gavrila IV (godine 1782.) i Ćirila VI (godine 1814.). Glavni hram je oslikan freskama (jedine koje su do danas očuvane), od strane slikara Jovana i njegovog šegrta takođe Jovana, godine 1644. U periodu ustanaka, ovde su borci našli sebi utočište, ovde je Kareiskakis isplanirao napad na Mustafu pašu Skidre. Takođe, ovde je radila i tajna škola i dugi niz godina, i učitelj i sveštenik su bivali plaćeni od strane Manastira. Takođe, neophodno je navesti da je u Manastiru, u vreme turske vladavine radila i bolnica (Kraljevski Ukaz od 29. 01. 1907. Službeni Glasnik br. 19).

vlasi

Slavi 8. septembra.

signblack